Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 5. redni seji Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

5. 10. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. oktobra 2017, obravnaval tekoče poslovne aktivnosti družbe ter se seznanil z izvajanjem strateških projektov družbe

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 4. oktobra 2017, obravnaval tekoče poslovne aktivnosti družbe ter se seznanil z izvajanjem strateških projektov družbe.

Ob tem je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., članu uprave za področje tehnologije in podpredsedniku uprave, mag. Tomažu Seljaku, podelil nov štiriletni mandat. Novi mandat prične teči s 1. 5. 2018.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k ponovnemu imenovanju mag. Roberta Erzina za direktorja odvisne družbe Ipko Telecommunications LLC, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. 2. 2018.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.