Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 5. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

29. 8. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekoma Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekoma Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:"
Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 28. avgusta, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje januar – junij 2013.

Kljub zahtevnim gospodarskim razmeram tako na domačem kot na trgih regije JV Evrope, na katerih je Skupina Telekom Slovenije prisotna, je skupina v obdobju januar – junij 2013 ustvarila 395,6 milijona EUR poslovnih prihodkov, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti poslovni izid skupine je za 17 odstotkov višji od doseženega v enakem obdobju leta 2012 in znaša 30,9 milijona EUR.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 41,4 milijona EUR, kar je na ravni doseženega v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki EBITDA po šestih mesecih znaša 126,2 milijona EUR, kar je za pet odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 33-odstotni delež. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 30. 6. 2013 znaša 341,6 milijona EUR, kar je za 4,4 milijona EUR manj od stanja na zadnji dan leta 2012.

Število širokopasovnih priključkov v Skupini Telekom Slovenije se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta povečalo za odstotek, in sicer na 342.850. Za enak odstotek se je povečalo število fiksnih in mobilnih priključkov, in sicer na 2.628.595, za pet odstotkov, na 168.724, pa tudi število VoIP-storitev.

Prednostni nalogi pri uresničevanju poslovnega načrta za leto 2013 ostajata stabilizacija prihodkov ter zniževanje stroškov. Na ta način bodo družbe skupine tudi v prihodnje lahko ohranjale in krepile pozitivne ekonomske in družbene učinke svojega poslovanja.

Skladno s finančnim koledarjem bo Telekom Slovenije, d. d., Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje januar – junij 2013 javno objavil 29. Avgusta 2013.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d. d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.