Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 41. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

31. 3. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

​Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 41. redni seji, ki je potekala v sredo, 30. marca 2016, opravil preveritev in potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2015.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je soglašal s podpisom kreditne pogodbe o najemu sindiciranega posojila med sindikatom bank in družbo Telekom Slovenije, d.d.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na seji skupaj z upravo družbe za skupščino delničarjev pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015, po katerem dividenda za leto 2015 znaša 5,00 EUR bruto na delnico.

Na seji je Matej Golob Matzele podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Matej Golob Matzele ostaja član nadzornega sveta do imenovanja nadomestnega člana.