Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 39. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

24. 2. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 39. redni seji, ki je potekala v sredo, 24. februarja 2016, seznanil z rednimi aktivnostmi v Skupini Telekom Slovenije.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 39. redni seji, ki je potekala v sredo, 24. februarja 2016, seznanil z rednimi aktivnostmi v Skupini Telekom Slovenije. Skladno s finančnim koledarjem bo nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2015 obravnaval 9. marca 2016.

Ob tem je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., sprejel sklep, da prične Ranku Jelači štiriletni mandat člana uprave Telekoma Slovenije, d.d., teči 15. marca 2016.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.