Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 31. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

29. 7. 2015

Obvestilo o 31. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., s preliminarno informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 31. redni seji, ki je potekala v sredo, 29. julija 2015, obravnaval in potrdil dokumente, ki so sestavni del pogodbe o združitvi družb ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, v novo družbo na makedonskem trgu. S potrditvijo in podpisom dokumentov k pogodbi o združitvi prehaja združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje in VIP OPERATOR DOOEL Skopje v zaključno fazo.

Telekom Slovenije, d.d., ocenjuje, da je bil z izdajo soglasja makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim je le-ta 8. julija 2015 dovolila združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, izpolnjen zadnji pogoj v postopku prodaje večinskega deleža delnic družbe. Aktivnosti na makedonskem trgu so skladne s Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015-2019, s katerim je seznanjen tudi prodajalec. Družba Telekom Slovenije, d.d., je prodajni proces vseskozi aktivno podpirala, ob tem pa poudarjala, da je tako za tekoče poslovanje kot njen nadaljnji razvoj pomembno, da se postopek, ki sicer poteka že skoraj dve leti, čim prej zaključi.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta dosegla 104,4 milijona evrov EBITDA, kar je za 7 odstotkov več od načrtovanega. EBITDA v drugem četrtletju letošnjega leta je, ob izločitvi učinkov Gibtelecoma in družbe One na poslovanje Skupine Telekom Slovenije, na ravni doseženega v enakem obdobju lanskega leta. Skladno s finančnim koledarjem bodo podrobnejši nerevidirani rezultati poslovanja Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih letošnjega leta predstavljeni 27. avgusta 2015.

Skupina Telekom Slovenije ima jasno začrtano strategijo in vizijo nadaljnjega razvoja, ki jo uspešno uresničuje. Za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 107 milijonov evrov naložb. Skupina Telekom Slovenije z navedenimi aktivnostmi in z doseženim rezultatom dokazuje, da je njeno poslovanje stabilno, razvojno naravnano in da uspešno uresničuje zastavljene cilje.

Tudi v prihodnje bo Skupina Telekom Slovenije cilje dosegala s povečevanjem števila uporabnikov, s konsolidacijo na posameznih trgih, na katerih je prisotna, s celovito ponudbo IKT storitev v poslovnem segmentu in s ponudbo novih storitev. Skupina Telekom Slovenije bo še naprej izvajala optimizacijo vseh vrst stroškov in nadaljevala s kadrovskim prestrukturiranjem oz. z zagotavljanjem optimalnega števila zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb v skupini. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.