Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 30. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije

13. 5. 2015

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 181,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 51,6 milijona evrov EBITDA.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 30. redni seji, ki je potekala v torek, 12. maja, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2015.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 181,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 51,6 milijona evrov EBITDA. Doseženi EBITDA, ki v čistih prihodkih od prodaje dosega 28,4-odstotni delež, je višji od načrtovanega. Ob tem Skupina Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, beleži tako rast števila TV-priključkov (za 5,4 %) kot mobilnih uporabnikov (za 2,6 %) in fiksnih širokopasovnih priključkov (za 2,1 %).

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do marca letošnjega leta skupaj ustvarila 183,1 milijona evrov poslovnih prihodkov. V prvih treh mesecih je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 12,3 milijona evrov, kar je nad načrtovanim. Na čiste prihodke od prodaje vplivajo nižje cene zaključevanja klicev na telekomunikacijskem veleprodajnem trgu, manjša poraba mobilnih storitev s strani uporabnikov izven naročniških paketov z vključenimi količinami ter nižji prihodki klasične govorne telefonije, ki se nadomešča z IP in mobilno telefonijo.