Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 29. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

15. 4. 2015

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 29. redni seji, ki je potekala v sredo, 15. aprila 2015, seznanil z vsebino osnutkov dokumentov, ki so za družbo relevantni v postopku prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d., in ki so običajni del vsakega prodajnega postopka.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 29. redni seji, ki je potekala v sredo, 15. aprila 2015, seznanil z vsebino osnutkov dokumentov, ki so za družbo relevantni v postopku prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d., in ki so običajni del vsakega prodajnega postopka.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.