Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​​Obvestilo o 25. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije

30. 5. 2014

Na današnji 25. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., so delničarji podprli nasprotni predlog skupine delničarjev glede uporabe bilančnega dobička za leto 2013 v višini 65.054.780,00 evrov.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Na današnji 25. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., so delničarji podprli nasprotni predlog skupine delničarjev glede uporabe bilančnega dobička za leto 2013 v višini 65.054.780,00 evrov. Delničarji so potrdili predlog, da se za dividende nameni celotni bilančni dobiček v višini 65.054.780,00 evrov oz. 10 evrov bruto na delnico. Uprava in nadzorni svet družbe sta, skladno z dividendno politiko družbe, ki predvideva izplačilo do ene tretjine bilančnega dobička, delničarjem predlagala izplačilo dividende v višini 3,33 evra bruto na delnico.

 

Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013 podelili razrešnico.

Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2014 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.