Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 23. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije

20. 11. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 23. redni seji, ki je potekala v sredo, 19. novembra 2014, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2014.

Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2014 presegajo načrtovane.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta, kljub nadaljnjemu zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in nižjim prihodkom mobilnih uporabnikov zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, dosegla 574,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Ob tem je EBITDA dosegel 162,8 milijona evrov oz. 28,4-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje. Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta skupaj ustvarila 579,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so bili izredni prihodki višji zaradi poravnav v Makedoniji. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 37,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa 47,7 milijona evrov. Ob tem Skupina Telekom Slovenije beleži tako rast števila uporabnikov fiksnih širokopasovnih storitev kot storitev mobilne telefonije.

Nadzorni svet je potrdil Finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2015.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.