Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 22. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

22. 10. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v torek, 21. oktobra 2014, obravnaval aktivnosti, povezane z uresničevanjem Letnega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 in Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014 – 2018.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v torek, 21. oktobra 2014, obravnaval aktivnosti, povezane z uresničevanjem Letnega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 in Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014 – 2018.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k podpisu aneksa k »Pogodbi o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d.d.« med Telekomom Slovenije, d.d., in Slovenskim državnim holdingom, d.d., s katerim družbi opredeljujeta nadaljnje aktivnosti v postopku prodaje večine delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d.d. S podpisom aneksa bo Telekom Slovenije, d.d., tudi dodatno zaščitil interese družbe.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na mesto direktorja družbe Avtenta s pričetkom mandata 1. 1. 2015 za obdobje štirih let imenoval Miho Praunseisa.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.