Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 21. redni seji Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

19. 2. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 21. redni seji, ki je potekala v torek, 19. februarja 2019, seznanil z rednimi aktivnostmi v Skupini Telekom Slovenije.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je na svoji 21. redni seji, ki je potekala v torek, 19. februarja 2019, seznanil z rednimi aktivnostmi v Skupini Telekom Slovenije.

Ob tem je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., na mesto direktorja družbe Avtenta, d.o.o., s pričetkom mandata 1. 3. 2019 za obdobje štirih let imenoval Mirana Potočnika. Miran Potočnik je bil do 1. 2. 2019 v Telekomu Slovenije, d.d., direktor IKT razvoja poslovanja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.