Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 20. redni seji Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

9. 1. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 20. redni seji, ki je potekala v torek, 8. januarja 2019, na mesto članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., odgovorne za področje financ, imenoval dr. Vido Žurga.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 20. redni seji, ki je potekala v torek, 8. januarja 2019, na mesto članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., odgovorne za področje financ, imenoval dr. Vido Žurga. Dr. Vida Žurga je od leta 2014 direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, kjer opravlja davčno in finančno svetovanje ter notranje revizije proračunskih uporabnikov in drugih pravnih oseb. Pred tem je delala na finančnem in računovodskem področju, in sicer kot direktorica računovodskega servisa, finančna svetovalka, zunanja sodelavka velikega računovodskega servisa ter kot strokovna sodelavka na področju davčne in finančne zakonodaje. Zadolžena je bila za računovodenje in finance vseh vrst pravnih oseb ter davčno svetovanje in izvajanje notranjih revizij. Je preizkušena notranja revizorka. Štiriletni mandat članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., bo nastopila s 1. februarjem 2019.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.