Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 20. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije

21. 8. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 20. redni seji, ki je potekala v sredo, 20. avgusta 2014, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2014.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta, kljub nadaljnjemu zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in nižjim prihodkom mobilnih uporabnikov zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, dosegla 381,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni doseženih v enakem obdobju lani. Ob tem čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije ob polletju znaša skoraj 31 milijonov evrov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lanskega leta. Skupina Telekom Slovenije je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 384,9 milijona evrov poslovnih prihodkov. Poslovni prihodki so, v primerjavi s preteklim letom, nižji za 3 odstotke zaradi 10,2 milijona evrov nižjih drugih prihodkov od poslovanja (v prvem polletju leta 2013 so bili izredni prihodki višji predvsem zaradi poravnav v Makedoniji). EBITDA je v prvih šestih mesecih dosegel 111,2 milijona evrov oz. 29,1-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 30. 6. 2014 pa znaša 437 milijonov evrov. V Skupini Telekom Slovenije beležimo tako rast števila TV priključkov kot mobilnih uporabnikov in fiksnih širokopasovnih priključkov.

Za naložbe smo v Skupini Telekom Slovenije v prvem polletju namenili 101,1 milijona evrov. Pretežni del je namenjen gradnji in posodabljanju omrežij, zlasti mobilnih omrežij tretje in četrte generacije, skrajševanju lokalne zanke ter nadgradnji lokalnih bakrenih in optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta.

 

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2014 načrtujemo 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 170 milijonov evrov naložb.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.