Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 16. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije

22. 5. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 16. redni seji, ki je potekala v sredo, 21. maja, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 16. redni seji, ki je potekala v sredo, 21. maja, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2014.

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do marca letošnjega leta ustvarila 193,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Čisti prihodki od prodaje so, kljub zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in prehoda naročnikov na nove, zanje ugodnejše mobilne pakete, za 6,5 milijona evrov oz. za 3 % presegli dosežene v enakem obdobju leta 2013. Čisti prihodki od prodaje so višji zaradi povečanih prihodkov od prodaje na veleprodajnem trgu, povečali pa so se tudi prihodki prodaje blaga in mobilnih storitev. V prvih treh mesecih letošnjega leta je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 19,1 milijona evrov, EBITDA pa 57,7 milijona evrov. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 29,9-odstotni delež. V Skupini Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lani, beležijo tako rast števila TV priključkov kot mobilnih uporabnikov in fiksnih širokopasovnih priključkov.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil z vloženimi nasprotnimi predlogi delničarjev k predlaganemu sklepu glede delitve dobička na skupščini delničarjev, ki bo 30. 5. 2014.

 

Nadzorni svet družbe se je seznanil s poročilom o dražbi frekvenc.za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev AKOS-a. Nadzorni svet je izrazil zadovoljstvo z izidom dražbe za družbo, ki Telekomu Slovenije omogoča nadaljnji razvoj in nadgradnjo ter dodatno krepitev mobilnega omrežja.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil z imenovanjem Primoža Pera in Sama Podgornika, ki ju je v nadzorni svet kot nadomestna člana, predstavnika delavcev, izvolil Svet delavcev. Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je za namestnika predsednika nadzornega sveta iz vrst predstavnikov delavcev imenoval Deana Žigona.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.