Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 14. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

10. 4. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 14. redni seji opravil vsebinsko razpravo glede konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2013.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 14. redni seji, ki je potekala v sredo, 9. 4. 2014, opravil vsebinsko razpravo glede konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2013. Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe rok za sprejem letnega poročila podaljšala, in sicer z namenom oblikovanja predloga bilančnega dobička.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil s spremembami Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014, ki se nanašajo na datum objave letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2013, na datum sklica 25. skupščine delničarjev in datum objave sklepov skupščine delničarjev ter na potek roka za izplačilo dividend.

Nadzorni svet se je seznanil z odstopom člana nadzornega sveta, Milana Richterja, predstavnika zaposlenih.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.