Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 13. redni seji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

27. 2. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. februarja, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2013.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. februarja, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2013.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 ustvarila 799,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3,9 milijona evrov več kot v letu 2012. Dobiček iz poslovanja je dosegel 71,5 milijona evrov, kar je za 7,3 milijona evrov oz. 11 % več od doseženega v leta 2012. Čisti prihodki iz poslovanja družbe Telekom Slovenije so, kljub nadaljnjem zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in nižjih prihodkov mobilnih uporabnikov zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, na ravni doseženih v letu 2012, nižji pa so predvsem prihodki družbe GVO, in sicer zaradi manjšega obsega investicijskih poslov na širokopasovnem omrežju in splošne negativne situacije v gradbeni dejavnosti.

Skupina Telekom Slovenije je dosegla čisti poslovni izid višini 52,3 milijona evrov, kar je za 7,7 milijona evrov oz. za 17 odstotkov več od doseženega v letu 2012. EBITDA v letu 2013 je bil 237,8 milijona evrov in je za odstotek nižji kot v letu 2012, delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje pa dosega 30,5-odstotni delež. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije znaša 341,5 milijona evrov in je za odstotek nižji kot v letu 2012. Za naložbe je skupina v letu 2013 namenila skoraj 111 milijonov evrov.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 dosegla rast števila priključkov. Tako se je število mobilnih uporabnikov povečalo za 5 odstotkov, in sicer na 2.206.010 priključkov, število fiksnih širokopasovnih priključkov za en odstotek, in sicer na 345.668 priključkov, za 15 odstotkov, na 322.842 priključkov, pa se je povečalo število TV-priključkov.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2014 načrtujejo 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 137 milijonov evrov naložb.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na mesto direktorja družbe GVO s pričetkom mandata 1. 3. 2014 za obdobje štirih let imenoval Boruta Radija.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.