Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 12. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

29. 1. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 29. januarja 2014, obravnaval aktivnosti konsolidacije trgov JV Evrope, ki izhajajo iz sprejetega Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014-2018. Skladno s sprejeto strategijo namerava Skupina Telekom Slovenije na trgih JV Evrope, na katerih je prisotna, še naprej krepiti svoj položaj močnega regionalnega telekomunikacijskega operaterja, na vsakem izmed trgov pa namerava postati prvi alternativni ponudnik celovitih telekomunikacijskih storitev. Skladno s tem je nadzorni svet obravnaval in potrdil aktivnosti, povezane s širitvijo poslovanja Skupine Telekom Slovenije na trgu Bosne in Hercegovine.

Nadzorni svet je na mesto člana uprave za tehnične zadeve s pričetkom mandata 1. 5. 2014 za obdobje štirih let imenoval mag. Tomaža Seljaka. Mag. Tomaž Seljak v Telekomu Slovenije vodi Sektor za dostopovna omrežja, ki združuje razvoj, načrtovanje, vzdrževanje in upravljanje fiksnih ter mobilnih dostopovnih omrežij Telekoma Slovenije. Je magister elektrotehnike. Članu uprave, mag. Zoranu Vehovarju, mandat poteče 30. 4. 2014.

Svet delavcev Telekoma Slovenije je nadzornemu svetu za članico uprave in delavsko direktorico predlagal imenovanje Darje Senica. K navedenemu predlogu nadzorni svet ni podal soglasja. Darji Senica štiriletni mandat članice uprave in delavske direktorice poteče 7. 4. 2014.

Objava bo dostopna na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.