Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o 10. redni seji nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

20. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 10. redni seji, ki je potekala v petek, 20. decembra 2013, obravnaval in potrdil poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 ter Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014 – 2018. Nadzorni svet in uprava družbe se zavedata pomena odgovornega načrtovanja strateškega razvoja skupine v obdobju do leta 2018, ob tem pa je še posebej v obdobju, v katerem poteka prodaja državnega deleža, pomembno, da si tudi s procesom strateškega in aktivnega načrtovanja družbe Skupine Telekom Slovenije dolgoročno zagotovijo vzdržno poslovanje.

V luči zaostrenih makroekonomskih razmer, ki so značilne za celotno regijo JV Evrope, v kateri deluje Skupina Telekom Slovenije, prednostne naloge v prihodnje ostajajo stabilizacija prihodkov, zniževanje stroškov ter iskanje in uvajanje novih storitev in poslovnih modelov, s čimer bodo lahko družbe Skupine Telekom Slovenije krepile pozitivne ekonomske in družbene učinke svojega poslovanja. Skupina Telekom Slovenije namerava na trgih JV Evrope, na katerih je prisotna, še naprej krepiti svoj položaj močnega regionalnega telekomunikacijskega operaterja, na vsakem izmed trgov pa namerava postati prvi alternativni ponudnik celovitih telekomunikacijskih storitev. Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije, ki bo deležnikom predstavljen v prihodnjem tednu, predvideva, da se bo Skupina Telekom Slovenije v prihodnjem obdobju uvrščala med najboljše evropske telekomunikacijske operaterje.

Nadzorni svet je podal tudi soglasje k podpisu »Pogodbe o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d.d.«, med Telekomom Slovenije. in Slovensko odškodninsko družbo.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.