Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objava prospekta za uvrstitev obveznic TLS1 v trgovanje na organiziranem trgu

15. 7. 2016

Skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev ​Telekom Slovenije objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z opr. št. 40200-2/2016-6 z dne 15. 7. 2016 objavlja Prospekt za uvrstitev obveznic družbe z oznako TLS1 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.

Navedeni dokument je na razpolago na sedežu izdajatelja, objavljen pa je tudi na spletnih straneh www.telekom.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.