Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije

8. 5. 2014

Telekom Slovenije ponovno objavlja Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2013.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Telekom Slovenije, d.d., ponovno objavlja Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2013. Popravek je na strani 3 v tabeli Drugi ekonomski kazalniki. Popravili smo dodano vrednost na zaposlenega, indeks pa ostane enak.

 

Objava bo dostopna na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.