Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objava letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2016

21. 3. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na svoji 52. redni seji, v ponedeljek, 20. marca 2017, opravil preveritev in potrdil letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2016.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 52. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 20. marca 2017, opravil preveritev in potrdil letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016.

Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016 je objavljeno v prilogi obvestila.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.