Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018

28. 3. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. marca 2019, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. marca 2019, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 ustvarila 731,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je odstotek več kot v letu 2017. Čisti prihodki od prodaje so dosegli 715,1 milijona evrov in so na ravni doseženih v letu 2017. V primerjavi z letom 2017 je Skupina Telekom Slovenije za 8 % povečala prihodke fiksnih in IT-storitev, prav tako se povečujejo prihodki na področjih energetike ter zavarovalniških in finančnih storitev.

Družba Telekom Slovenije, d.d., je v letu 2018 dosegla 653,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je prav tako na ravni doseženih v letu 2017. Pri tem Telekom Slovenije, d.d., povečuje prihodke od prodaje IT-rešitev in storitev, ki so se v primerjavi z letom prej povečali za 47 %, tako da je Telekom Slovenije, d.d., iz tega naslova ustvaril 48,8 milijona evrov prihodkov. Telekom Slovenije, d.d., ohranja vodilni tržni delež fiksnih in mobilnih storitev, vodilni tržni delež na trgu fiksnih širokopasovnih priključkov pa ohranja tudi IPKO na Kosovu, ki hkrati povečuje tržni delež v segmentu mobilne telefonije.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 dosegla EBITDA v višini 185,5 milijona evrov, kar je za 10 % nad doseženim v letu 2017. EBITDA je imel v čistih prihodkih od prodaje 25,9-odstotni delež, kar je za 10 % oz. za 2,3-odstotne točke več kot v predhodnem letu. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 33,3 milijona evrov čistega poslovnega izida (čisti poslovni izid v letu 2017 je dosegel 9,0 milijona evrov), dobiček iz poslovanja (EBIT) pa v višini 17,9 milijona evrov. V letu 2018 je družba Telekom Slovenije, d.d., s sklenitvijo sodne poravnave z družbo T-2 d.o.o. pomembno zmanjšala izpostavljenost do tožbenih zahtevkov. Navedena poravnava je vplivala na načrtovani EBITDA in čisti poslovni izid skupine.

V letu 2018 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 133,9 milijonov evrov. Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, modernizaciji mobilnega omrežja in razvoju storitev. S širitvijo dostopovnega optičnega omrežja, ki ga Telekom Slovenije, d.d., omogoča že več kot 282.000 slovenskim gospodinjstvom, družba postavlja infrastrukturne temelje za prihodnje telekomunikacijske dejavnosti, uporabnikom pa omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin. V okviru priprav na peto generacijo mobilnih omrežij Telekom Slovenije, d.d., skrbi za nenehna posodabljanja in nadgrajevanje omrežja, za katerega sicer tudi neodvisne raziskave potrjujejo, da je najboljše v Sloveniji.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018. Skupščini delničarjev, ki bo 30. avgusta 2019, bo posredovan predlog, da se za izplačilo dividend nameni 29.274.651,00 evra oz. 4,5 evra bruto na posamezno delnico. Skupno je bilančni dobiček družbe za leto 2018 znašal 38.986.324,96 evra.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.