Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2023

11. 5. 2023

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v sredo, 10. maja 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2023.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v sredo, 10. maja 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2023.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 163,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 8 % več kot v enakem obdobju leta 2022. Višje prihodke na trgu so v navedenem obdobju dosegle vse družbe skupine. Telekom Slovenije, d.d., dosega rast na veleprodajnem trgu in na področjih finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj, višji so tudi prihodki od mobilnega trgovskega blaga. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v obdobju od januarja do marca 2023 ustvarila 164,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 8 % več kot v enakem obdobju leta 2022.

Na dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA), dobiček iz poslovanja (EBIT) in čisti dobiček vpliva cena energentov. Tako je EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegel 54,2 milijona evrov, kar je za 2,6 milijona evrov manj kot v primerljivem obdobju leta 2022, vendar bolje od načrtovanega. Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, bi bil EBITDA glede na primerljivo obdobje leta 2022 višji za 3 %. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 33,2-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

EBIT je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegel 14,0 milijona evrov, kar je bolje od načrtovanega. Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, bi bil dobiček iz poslovanja za 13 % višji glede na primerljivo obdobje leta 2022.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v treh mesecih leta 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 8,2 milijona evrov, kar je več od načrtovanega.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.