Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2021

13. 5. 2021

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 19. redni seji, ki je potekala v sredo, 11. maja 2022, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2022.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 56,7 milijona evrov, kar je za 2 % več kot v primerljivem obdobju leta 2021. V prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 37,5-odstotni delež, v enakem obdobju lanskega leta je bil delež 35,5-odstoten.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 151,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 152,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. S 1. januarjem 2022 je Telekom Slovenije, d.d., prenehal s trženjem električne energije končnim uporabnikom, tako da so prihodki od prodaje nižji kot v enakem obdobju leta 2021. Nekoliko nižji so tudi prihodki iz naslova mednarodnih govornih storitev.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do marca 2022 na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 16,1 milijona evrov, kar je za 15 % več kot v primerljivem obdobju leta 2021. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v treh mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 12,0 milijona evrov, kar je 2,3 milijona evrov oz. za 23 % več kot v enakem obdobju leta 2021.

Za naložbe v osnovna sredstva je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta namenila 25,2 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih, Jane Žižek Kuhar. Jana Žižek Kuhar kot predstavnica zaposlenih v nadzornem svetu odstopa z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih. Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., bo nadomestnega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval predvidoma v juniju 2022.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.