Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nastop mandata članice uprave družbe

31. 3. 2021

Štiriletni mandat na mestu članice uprave družbe je Barbara Galičič Drakslar nastopila z današnjim dnem, to je 31. marca 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je 22. marca 2021 na mesto članice uprave družbe imenoval Barbaro Galičič Drakslar, in sicer z nastopom mandata najkasneje 23. aprila 2021. Štiriletni mandat na mestu članice uprave družbe je Barbara Galičič Drakslar nastopila z današnjim dnem, to je 31. marca 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.