Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nasprotna predloga delničarjev k predlogu sklepa 4.1. dnevnega reda 25. Skupščine Telekoma Slovenije

13. 5. 2014

Uprava družbe Telekom Slovenije objavlja, da je k predlogu sklepa 4.1. dnevnega reda 25. skupščine delničarjev družbe, ki bo 30. 5. 2014, prejela dva nasprotna predloga.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja, da je k predlogu sklepa 4.1. dnevnega reda 25. skupščine delničarjev družbe, ki bo 30. 5. 2014, prejela dva nasprotna predloga:
- dne 29. 4. 2014 od delničarja Kostadinov Venceslava,
- dne 6. 5. 2014 od delničarjev Slovenske odškodninske družbe, Republike Slovenije, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d., in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Nasprotna predloga sta na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si,   družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si .

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si  še najmanj pet let od datuma objave.

 
Uprava družbe