Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., za predsednika uprave imenoval mag. Tomaža Seljaka, za člana uprave pa mag. Matjaža Beričiča

10. 12. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v torek, 10. decembra 2019, na mesto predsednika uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., imenoval dosedanjega podpredsednika uprave, mag. Tomaža Seljaka,

ki je sicer družbo s polnimi pooblastili v letošnjem letu vodil tudi v obdobju od 16. aprila do 15. septembra in od 14. novembra dalje. Mag. Tomaž Seljak štiriletni mandat nastopi 10. decembra 2019.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v torek, 10. decembra 2019, na mesto predsednika uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., imenoval dosedanjega podpredsednika uprave, mag. Tomaža Seljaka, ki je sicer družbo s polnimi pooblastili v letošnjem letu vodil tudi v obdobju od 16. aprila do 15. septembra in od 14. novembra dalje. Mag. Tomaž Seljak štiriletni mandat nastopi 10. decembra 2019.

Tomaž Seljak je magister elektrotehnike. Pred imenovanjem na mesto predsednika uprave je bil podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, d.d., odgovoren za področje tehnologije, svoj drugi mandat v upravi družbe pa je pričel 1. maja 2018. Ima dolgoletne izkušnje na področju telekomunikacij; v Telekomu Slovenije se je zaposlil leta 1997, in sicer v takratnem Centru za vzdrževanje kabelskih omrežij, kjer je bil odgovoren za spremljanje razvoja in uvajanje optičnih omrežij. Po dveh letih se je pridružil Službi telekomunikacijskih kabelskih omrežij ter aktivno sodeloval pri ustanovitvi podjetja GVO, d.o.o., in vzpostavitvi poslovnih procesov med družbama Telekom Slovenije, d.d., in GVO, d.o.o. Leta 2004 je postal vodja Službe skrbništva telekomunikacijskega kabelskega omrežja, v letu 2006 pa direktor Sektorja za vključevanje in odpravo napak, kjer je sodeloval pri prenovi poslovnih procesov na področju zagotavljanja storitev poslovnim in rezidenčnim uporabnikom. Med leti 2009 in 2011 je bil direktor Sektorja za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, nato direktor Sektorja za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, pred imenovanjem na mesto člana uprave družbe pa je vodil Sektor za dostopovna omrežja.

S tem, ko je Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., za predsednika uprave družbe imenoval mag. Tomaža Seljaka, je na mesto člana uprave, odgovornega za področje tehnologije, imenoval mag. Matjaža Beričiča. Mag. Matjaž Beričič štiriletni mandat na mestu člana uprave družbe nastopi 10. decembra 2019. Matjaž Beričič je magister elektrotehnike. Skozi celotno kariero deluje na področju razvoja omrežja. Svojo kariero je leta 1998 pričel v takratni družbi Simobil, d.d., kjer je deloval kot specialist za nadzor in upravljanje omrežja, inženir za storitve in tehnologije ter vodja Službe za nove tehnologije oz. Službe za storitve omrežja. V letu 2007 se je kot vodja Sektorja jedrno omrežje pridružil takratni družbi Mobitel, d.d., ki je bila del Skupine Telekom Slovenije, v letu 2010 je postal direktor področja Tehnologija, od leta 2011 je bil v Telekomu Slovenije, d.d., direktor Sektorja za konvergentno jedrno omrežje, v letu 2019 pa je kot direktor prevzel vodenje organizacijske enote IKT in storitve omrežja, v okviru katere je bil med drugim odgovoren za razvoj tehnologij jedrnega omrežja, IT infrastrukture in aplikacij, sistemske integracije z javnim oblakom in tehnične podpore uporabnikom, kibernetske varnosti itd.

Z imenovanjem mag. Tomaža Seljaka na mesto predsednika uprave in mag. Matjaža Beričiča na mesto člana uprave, odgovornega za tehnologijo, je uprava Telekoma Slovenije, d.d., ponovno v polni sestavi. Poleg mag. Tomaža Seljaka in mag. Matjaža Beričiča so v upravi Telekoma Slovenije, d.d., še Ranko Jelača, ki je odgovoren za področje prodaje in marketinga, dr. Vida Žurga, odgovorna za finančno področje, in Špela Fortin, članica uprave – delavska direktorica.

Barbara Kürner Čad, predsednica nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.: »Telekomunikacije se že vsaj zadnje desetletje intenzivno spreminjajo tako storitveno kot tehnološko; v naslednjih nekaj letih bo razvoj zaznamovala tudi nova generacija mobilnih omrežij. Skladno s tem so pred Telekomom Slovenije, d.d., številni izzivi, povezani z uresničevanjem zastavljenega strateškega poslovnega načrta ter novimi razvojnimi in tehnološkimi mejniki. Telekom Slovenije, d.d., zato na eni strani potrebuje kontinuiteto vodenja, kar družbi zagotavlja stabilnost, hkrati pa predvsem odlično poznavanje in izkušnje na področju telekomunikacij, ki bodo izrazito pomembne v prihodnjem razvojnem obdobju. Mag. Tomaž Seljak se je pri dosedanjem vodenju družbe, ko je v letošnjem letu kot podpredsednik uprave Telekom Slovenije, d.d., s polnimi pooblastili vodil skoraj pol leta, izkazal kot preudaren manager z občutkom za razvoj poslovanja ter kot strokovnjak, ki področje telekomunikacij in trende odlično pozna. Mag. Matjaž Beričič pa v upravo prinaša svoje bogato znanje in izkušnje s področja tehnologije, kjer v prihodnje pričakujemo tudi razvoj novih poslovnih modelov.«


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.