Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2020-2023

10. 12. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v torek, 10. decembra 2019, obravnaval in podal soglasje k Strateškemu poslovnemu načrtu Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2020-2023.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 zastavljeno strategijo izvajala skladno s sprejetimi strateškimi smernicami.

Za trge, na katerih Skupina Telekom Slovenije deluje, je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, saj lahko uporabniki izbirajo med konkurenčnimi ponudbami različnih operaterjev. Poleg tega Skupina Telekom Slovenije deluje na trgih, na katerih prihaja do pospešene konsolidacije tako znotraj držav kot med državami, kar še dodatno zaostruje konkurenco. Tem trendom se bo Skupina Telekom Slovenije v prihodnjih letih zoperstavljala z osredotočenostjo na ključne strateške smernice. Družba Telekom Slovenije, d.d., bo prihodke in število uporabnikov iz osnovne dejavnosti ohranjala s ponudbo celovitih storitev za pametno življenje ter z razvojem edinstvene in uporabniku prilagojene uporabniške izkušnje, ki bo temeljila na preprosti uporabniški izkušnji in vrhunskem omrežju, navdihujočih storitvah, prebojnih rešitvah in skrbnem ravnanju z uporabniki. Skupina bo krepila svojo osnovno dejavnost in se širila na druga področja, ki so uporabnikom pomembna, z načrtnim vlaganjem v zanesljivo, varno in kakovostno omrežje pa bo ohranjala svoj položaj vodilnega ponudnika v segmentu najnaprednejših tehnologij in omrežij naslednjih generacij ter komunikacijskih, varnostnih, informacijskih in multimedijskih storitev.

Skupina Telekom Slovenije se bo osredotočala tudi v nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov, doseganje optimalne kadrovske strukture in zagotavljanje finančne stabilnosti. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, ki bodo temeljile na najsodobnejših in najkakovostnejših IKT-rešitvah in drugih storitvah, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2020 načrtuje 676,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 210,6 milijona evrov, 27,5 milijona evrov čistega poslovnega izida in 209,7 milijona evrov investicij.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.