Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019-2023

10. 12. 2018

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 19. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 10. decembra 2018, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019-2023.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Matjaža Pogačnika za direktorja odvisnih družb SIOL d.o.o. Beograd, SIOL d.o.o. Podgorica, SIOL d.o.o. Sarajevo, SIOL DOOEL Skopje in SIOL d.o.o. Zagreb.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 19. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 10. decembra 2018, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019-2023.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 zastavljeno strategijo izvajala skladno s sprejetimi strateškimi smernicami. Za trge, na katerih Skupina Telekom Slovenije deluje, je sicer značilno, da prihaja do pospešene konsolidacije znotraj posameznih držav in tudi med državami, kar še dodatno zaostruje konkurenco, uporabniki zahtevajo visoko kakovost storitev po nizkih cenah, trgi pa postajajo vedno bolj zasičeni.

Za slovenski trg telekomunikacij se že nekaj let, kar velja tudi za prihodnje, napoveduje upadanje prihodkov od osnovnih telekomunikacijskih storitev. Telekom Slovenije, d.d., sicer ohranja visok tržni delež v vseh segmentih svojega poslovanja, alternativni operaterji pa na trgu nastopajo predvsem z agresivno cenovno politiko, čemur Telekom Slovenije, d.d., zaradi omejitev s strani regulatorja ter načela dobrega gospodarjenja ne more oz. ne želi slediti. Družba svoj tržni položaj ohranja s široko ponudbo kakovostnih storitev, edinstveno uporabniško izkušnjo, najboljšo prodajno in poprodajno podporo, najsodobnejšim in zanesljivim omrežjem, konvergenčnimi paketi, dodatno ponudbo izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti ter celovito ponudbo IKT rešitev in storitev informacijske varnosti. Ob tem Telekom Slovenije, d.d., nenehno razvija tudi nove storitve, ki poenostavljajo življenja uporabnikov, hkrati pa jim zagotavlja varnost, ki je temelj zaupanja. Za dinamično prilagajanje uporabnikom so potrebna vlaganja v širitev in nadgradnjo tehnologij, pospešeno digitalizacijo, nadaljnjo optimizacijo procesov in opolnomočenje zaposlenih.

Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil tudi na zagotavljanju finančne stabilnosti ter visokih standardih družbene odgovornosti, kakovosti in trajnostnega razvoja.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2019 načrtuje 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 216,0 milijona evrov, 30,3 milijona evrov čistega poslovnega izida in 211,9 milijona evrov investicij.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Matjaža Pogačnika za direktorja odvisnih družb SIOL d.o.o. Beograd, SIOL d.o.o. Podgorica, SIOL d.o.o. Sarajevo, SIOL DOOEL Skopje in SIOL d.o.o. Zagreb.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Priloga: Povzetek Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019-2023

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.