Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2017 – 2021

8. 12. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 49. redni seji, ki je potekala v sredo, 7. decembra 2016, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2017 – 2021 in Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2017.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 49. redni seji, ki je potekala v sredo, 7. decembra 2016, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2017 – 2021 in Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2017.

Slovenski trg telekomunikacijskih storitev je primerljiv z razvitejšimi zahodnoevropskimi trgi, za katere analitiki prvotnim operaterjem napovedujejo upadanje prihodkov in tržnih deležev od osnovnih telekomunikacijskih dejavnosti. Tem trendom se bomo v Telekomu Slovenije zoperstavljali z nadaljnjim uspešnim uresničevanjem strategije, ki jo je družba zastavila v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2016 – 2020 in ki jo uresničuje v treh korakih. Tako bo Telekom Slovenije tudi v prihodnje izvajal pospešeno digitalizacijo, krepil svojo osnovno dejavnost, hkrati pa svojo ponudbo še naprej širil tudi izven osnovne komunikacijske dejavnosti. Na ta način bomo na eni strani povečevali prihodke na področju IKT-storitev in rešitev, hkrati pa z najsodobnejšimi storitvami na enem mestu dosegali večji delež v proračunu gospodinjstev in podjetij. Nadaljevali bomo tudi s širitvijo optičnega dostopovnega omrežja, ki uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta, najnaprednejše širokopasovne vsebine in vrhunsko uporabniško izkušnjo le-teh; širitev bomo izvajali tam, kjer glede na vložek pričakujemo največjo stopnjo penetracije in s tem najvišje prihodke. Tako v Skupini Telekom Slovenije za leto 2017 načrtujemo, da bomo dosegli 717,8 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 206,8 milijona evrov in 41,3 milijona evrov čistega poslovnega izida.

 

S širitvijo optičnega dostopovnega omrežja, ponudbo konvergenčnih paketov, širitvijo ponudbe, predvsem pa z najboljšo uporabniško izkušnjo, bomo dosegali rast števila širokopasovnih in IPTV-priključkov, z optimizacijo poslovnih procesov in IT-infrastrukture ter s kadrovskim prestrukturiranjem pa se bo Telekom Slovenije preoblikoval v vitko in okretno podjetje, ki se bo dinamično prilagajalo zahtevam uporabnikov s preprostimi, razumljivimi in za uporabo enostavnimi rešitvami.

 

Med ključne strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2017 – 2021 sodita tudi zagotavljanje finančne stabilnosti in konsolidacija na trgih, na katerih je skupina prisotna. Tudi telekomunikacijski trgi v JV Evropi, na katerih Skupina Telekom Slovenije deluje kot alternativni operater, prehajajo v fazo zrelosti, kar se bo v prihodnjih letih odrazilo v zniževanju prihodkov trga kot celote. Zato bo Skupina Telekom Slovenije na teh trgih izvajala pospešeno konsolidacijo bodisi s širitvijo poslovanja bodisi s prodajo svojih deležev. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.