Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 - 2020

13. 1. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 38. redni seji, ki je potekala v torek, 12. januarja 2016, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 – 2020 in Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2016.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 38. redni seji, ki je potekala v torek, 12. januarja 2016, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 – 2020 in Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2016.

Skupina Telekom Slovenije deluje na trgih, za katere je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, ob tem pa trgi postajajo vse bolj zasičeni, zaradi česar je prostora za pridobivanje novih uporabnikov vse manj. Slovenski trg telekomunikacijskih storitev je primerljiv z razvitejšimi zahodnoevropskimi trgi, za katere analitiki prvotnim operaterjem napovedujejo upadanje prihodkov in tržnih deležev od osnovnih telekomunikacijskih storitev. Tudi telekomunikacijski trgi v JV Evropi prehajajo v fazo zrelosti, ob tem pa na trgih, na katerih deluje Skupina Telekom Slovenije, prihaja do pospešene konsolidacije tako znotraj posameznih držav kot med državami.

Skupina Telekom Slovenije se bo tem trendom zoperstavila z nadaljevanjem konsolidacijskih aktivnosti na trgih, na katerih je prisotna. V Sloveniji bo družba Telekom Slovenije, d.d., svoj tržni položaj utrjevala s širitvijo optičnega dostopovnega omrežja, ponudbo konvergenčnih paketov in s širitvijo ponudbe izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti. Družba Telekom Slovenije, d.d., bo svojo strategijo v naslednjem petletnem obdobju uresničevala v treh korakih, ki bodo vsak zase pomenili preskok v delovanju družbe. V prvem obdobju bo družba inovirala in razvijala svojo osnovno dejavnost, v drugem se bo osredotočala na digitalizacijo, v tretjem pa na ustvarjanje vrednosti iz prvih dveh obdobij. Pri uresničevanju zastavljene strategije se bo družba Telekom Slovenije, d.d., osredotočala na štiri strateške stebre, in sicer preseganje pričakovanj uporabnikov, razvoj v vodilno digitalno podjetje, širitev ponudbe izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti ter preoblikovanje v vitkega in okretnega operaterja. Skupina Telekom Slovenije bo še naprej izvajala optimizacijo na vseh nivojih svojega poslovanja in nadaljevala s kadrovskim prestrukturiranjem oz. z zagotavljanjem optimalnega števila zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb v skupini. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2016 načrtujemo 34 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 156 milijonov evrov naložb.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.