Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015 - 2019

21. 11. 2014

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 23. redni seji, ki je potekala v sredo, 19. novembra 2014, obravnaval Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015 – 2019.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 23. redni seji, ki je potekala v sredo, 19. novembra 2014, obravnaval Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015 – 2019. Nadzorni svet je z obravnavo Strateškega poslovnega načrta nadaljeval na 5. dopisni seji, ki je potekala v četrtek, 20. novembra 2014, in Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015 – 2019 potrdil.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2015 načrtujemo 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 107 milijonov evrov naložb. V letu 2015 načrtujemo preobrat gibanja EBITDA, saj se bo primerljiv EBITDA, ob upoštevanju statusnih sprememb, povezanih s prodajo 50-odstotnega deleža v družbi Gibtelecom Limited in z združitvijo operaterja ONE DOOEL Skopje z VIP OPERATOR DOOEL Skopje na makedonskem trgu, v primerjavi z letom 2014, povečal. V obdobju 2015 – 2019 v Skupini Telekom Slovenije načrtujemo rast prihodkov in čistega dobička, kar bomo dosegali z rastjo števila uporabnikov na rastočih segmentih trga, s celovito ponudbo IKT storitev v poslovnem segmentu in s ponudbo novih storitev. Skupina Telekom Slovenije bo še naprej izvajala optimizacijo vseh vrst stroškov in nadaljevala s kadrovskim prestrukturiranjem oz. z zagotavljanjem optimalnega števila zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb v skupini.

Telekomunikacijski trgi v regiji JV Evrope, v kateri Skupina Telekom Slovenije deluje, prehajajo v fazo zrelosti. Skupina Telekom Slovenije bo zastavljene cilje v regiji JV Evrope uresničevala s povečevanjem števila uporabnikov in s konsolidacijo na posameznih trgih. Skupina Telekom Slovenije namerava na trgih JV Evrope, na katerih je prisotna, še naprej krepiti svoj položaj močnega regionalnega telekomunikacijskega operaterja, na vsakem izmed trgov pa postati prvi alternativni ponudnik celovitih telekomunikacijskih storitev. V Sloveniji je cilj ohranjanje položaja vodilnega celovitega ponudnika komunikacijskih storitev, kar bo družba Telekom Slovenije, d.d., dosegla z navzkrižno prodajo storitev, z razvojem novih storitev in novih naročniških modelov, z diferenciacijo in ponudbo ekskluzivnih vsebin, z nadaljnjim izboljševanjem uporabniške izkušnje in z zagotavljanjem standardiziranih storitev v oblaku. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.