Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., potrdil Strategijo in plan Skupine Telekom Slovenije za leto 2018 s projekcijo za obdobje 2019-2022

6. 12. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 6. decembra 2017, obravnaval in potrdil Strategijo in plan Skupine Telekom Slovenije za leto 2018 s projekcijo za obdobje 2019-2022.

​Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 6. decembra 2017, obravnaval in potrdil Povzetek strategije in plana Skupine Telekom Slovenije za leto 2018 s projekcijo za obdobje 2019-2022.

Za trge, na katerih deluje Skupina Telekom Slovenije, je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, hkrati pa na trgih prihaja do pospešene konsolidacije, in sicer tako znotraj posameznih držav kot tudi med državami, kar konkurenčnost še dodatno zaostruje. Tem trendom se Skupina Telekom Slovenije zoperstavlja z osredotočenostjo na ključne strateške smernice, ki temeljijo na ohranjanju tržnega položaja na trgu mobilnih storitev in povečevanju tržnega deleža na trgu fiksnih storitev, pridobivanju novih virov prihodkov, ohranjanju vrhunskega omrežja, konsolidaciji na posameznih trgih, poenostavitvi procesov in IT infrastrukture, kadrovskem prestrukturiranju, finančni stabilnosti ter skrbi za kakovosti in družbeno odgovornost.

Za slovenski trg telekomunikacijskih storitev, ki je razvit in v fazi zasičenosti, se tudi v prihodnje pričakuje upadanje prihodkov od osnovnih telekomunikacijskih storitev. Telekom Slovenije, d.d., sicer ohranja najvišji tržni delež v vseh segmentih svojega poslovanja, alternativni operaterji pa tržni delež pridobivajo predvsem z agresivno cenovno politiko, čemur Telekom Slovenije, d. d., zaradi regulatornih omejitev in načela dobrega gospodarjenja ne more oz. ne želi slediti. Na tovrstne aktivnosti odgovarja tako, da širi in nadgrajuje optično širokopasovno omrežje, krepi ponudbo konvergenčnih paketov, širi ponudbo izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti, zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo ter celovito ponudbo IKT storitev. Tudi v prihodnje bo izvajal pospešeno digitalizacijo in se prek optimizacije procesov in IT infrastrukture, pa tudi kadrovskega prestrukturiranja, preoblikoval v vitko in okretno podjetje, ki se bo dinamično prilagajalo zahtevam uporabnikov.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2018 načrtuje 755,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 209,8 milijona evrov, 40,9 milijona evrov čistega poslovnega izida in 158,0 milijona evrov investicij. Pri tem bo doseganje zastavljenih ciljev odvisno od posameznih aktivnosti konsolidacije na slovenskem in tujih trgih.

Ob tem je Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., podal soglasje k ponovnemu imenovanju Boruta Radija za direktorja odvisne družbe GVO, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. 3. 2018.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.