Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., imenoval novega predsednika uprave in dva člana uprave družbe

10. 3. 2021

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na seji za novega predsednika uprave družbe imenoval Cvetka Sršena, ki štiriletni mandat nastopi 10. marca 2021, za člana uprave pa dr. Mitjo Štularja in Tomaža Jontesa, ki štiriletni mandat nastopita 10. marca 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v sredo, 10. marca 2021, s predsednikom uprave in tremi člani uprave družbe sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi z mesta predsednika uprave oz. člana uprave družbe. Predsedniku uprave, mag. Tomažu Seljaku, in članom uprave dr. Vidi Žurga, mag. Matjažu Beričiču in Tomažu Jontesu je skladno s tem mandat prenehal z 10. marcem 2021.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na seji za novega predsednika uprave družbe imenoval Cvetka Sršena, ki štiriletni mandat nastopi 10. marca 2021, za člana uprave pa dr. Mitjo Štularja in Tomaža Jontesa, ki štiriletni mandat nastopita 10. marca 2021.

Cvetko Sršen je magister medkulturnega menedžmenta. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošta Slovenije, d.o.o., od leta 2008 do leta 2015 kot direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto.

Dr. Mitja Štular je doktor elektrotehniških znanosti. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj, tekom kariere je vodil številne razvojne projekte s področja omrežja. Med leti 1994 in 2001 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 2001 pa se je pridružil Skupini Telekom Slovenije, kjer je opravljal številne naloge, med drugim tudi kot vodja razvoja in gradnje mobilnega omrežja UMTS v družbi Mobitel, d.d., in direktor Področja za tehnologijo.

Tomaž Jontes se je Skupini Telekom Slovenije pridružil v letu 2002 kot svetovalec v Komercialnem področju v družbi Mobitel, d.d., kjer je kasneje opravljal različne vodilne funkcije. Od leta 2011 je bil v družbi Telekom Slovenije, d.d., zaposlen na različnih poslovnih področjih, od marca 2017 do januarja 2019 pa je vodil Tržno komuniciranje v organizacijski enoti Poslovni trg. V letu 2020 je bil imenovan za člana Uprave Telekoma Slovenije, d.d.

V upravi Telekoma Slovenije, d.d., ostaja članica uprave – delavska direktorica, Špela Fortin.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.