Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet preoblikoval upravo Telekoma Slovenije, d.d., ki bo uresničevala zastavljeno strategijo za obdobje 2016 – 2020

13. 1. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 38. redni seji, ki je potekala v torek, 12. januarja 2016, preoblikoval upravo Telekoma Slovenije, d.d., ki bo uresničevala sprejeti Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 – 2020 in Letni poslovni načrt za leto 2016.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 38. redni seji, ki je potekala v torek, 12. januarja 2016, preoblikoval upravo Telekoma Slovenije, d.d., ki bo uresničevala sprejeti Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 – 2020 in Letni poslovni načrt za leto 2016.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je sedanjemu predsedniku uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., mag. Rudolfu Skobetu, podelil nov štiriletni mandat za vodenje družbe. Nov mandat prične teči s 1. septembrom 2016.

Ob tem je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., za štiriletni mandat imenoval dva nova člana uprave, skladno z navedenim pa bo med člani uprave prišlo tudi do nove razporeditve odgovornosti.

Aleš Aberšek bo v upravi Telekoma Slovenije, d.d., odgovoren za področje financ in ekonomike, v tem okviru pa bo skrbel za področja financ, računovodstva, nabave, logistike in veleprodaje. Aleš Aberšek od decembra 2015 vodi družbo Sava, d.d., pred tem pa je bil v družbi, v kateri je zaposlen od leta 2004, član uprave, odgovoren za področje financ, računovodstva, notranje revizije in pravne pisarne. Štiriletni mandat člana uprave Telekoma Slovenije, d.d., bo nastopil s 15. marcem 2016.

Ranko Jelača bo v upravi Telekoma Slovenije, d.d., odgovoren za področje trga, v tem okviru pa bo pristojen za marketing, prodajo in skrb za uporabnike. Ranko Jelača je od leta 2011 zaposlen v Atlantic Grupi, d.d., kjer je kot direktor marketinga odgovoren za blagovne znamke Cedevita, Cockta in Donat na trgih JV Evrope, Rusije, Italije in Avstrije. Pred tem je vodil področje marketinga v družbi Kraš, d.d. Štiriletni mandat člana uprave Telekoma Slovenije, d.d., bo nastopil s 1. marcem 2016.

V upravi Telekoma Slovenije, d.d., tudi v prihodnje ostajata mag. Tomaž Seljak, podpredsednik uprave, ki je odgovoren za področje tehnologije, kamor sodijo omrežja, IT in zagotavljanje storitev, ter Vesna Lednik, članica uprave – delavska direktorica.

Zoranu Janku, ki je bil v upravi Telekoma Slovenije, d.d., odgovoren za področje financ, računovodstva in kontrolinga, je mandat člana uprave potekel 27. oktobra 2015.

Na predlog članice uprave mag. Mateje Božič je nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., z dnem 12. januar 2016 mag. Matejo Božič sporazumno razrešil z mesta članice uprave. Mag. Mateja Božič sicer še naprej ostaja v družbi.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.