Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 14. redni seji, ki je potekala v torek, 21. decembra 2021, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d.

in Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022 – 2026 ter Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2022.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 14. redni seji, ki je potekala v torek, 21. decembra 2021, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022 – 2026 ter Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2022.

Skupina Telekom Slovenije zastavljeno strategijo izvaja skladno s sprejetimi strateškimi smernicami, pri tem pa strategijo vsako leto posodobi ter pripravi načrt poslovanja za prihodnje obdobje. Za slovenski trg telekomunikacijskih storitev, ki je razvit in v fazi zasičenosti, se pričakuje nadaljnje upadanje prihodkov od osnovnih telekomunikacijskih storitev. Telekom Slovenije, d.d., tržni delež in pozicijo vodilnega operaterja ohranja z nenehnim tehnološkim razvojem, z razvojem storitev in zagotavljanjem najboljšega mobilnega in fiksnega omrežja, s targetiranimi vlaganji v širitev in nadgradnjo optičnega širokopasovnega omrežja, s targetiranimi akcijskimi ponudbami za nove in zadrževanje obstoječih naročnikov, s širitvijo ponudbe izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti in navzkrižno prodajo, z najboljšo uporabniško izkušnjo ter s celovito ponudbo IKT-storitev in rešitev.

Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2022 načrtuje 660,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 211,2 milijona evrov,
27,9 milijona evrov čistega dobička in 203,1 milijona evrov investicij.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.