Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Moody's ohranil bonitetno oceno Telekoma Slovenije, d.d.

30. 9. 2015

Bonitetna agencija Moody's včeraj potrdila bonitetno oceno Telekoma Slovenije, d.d., na ravni Ba2, prav tako je prihodnje obete ohranila kot negativne.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bonitetna agencija Moody's včeraj potrdila bonitetno oceno Telekoma Slovenije, d.d., na ravni Ba2, prav tako je prihodnje obete ohranila kot negativne.

Potrditev obstoječe bonitetne ocene odraža pričakovanja agencije Moody's, da bo Telekom Slovenije, d.d., uspešno zaključil že začeti postopek refinanciranja obstoječe izdaje obveznic, ki zapadejo v decembru leta 2016. Ocena hkrati upošteva položaj družbe na trgu in njeno relativno nizko zadolženost. Hkrati pa agencija opozarja na visoko konkurenčno okolje, v katerem družba deluje, ter zmanjševanje prihodkov, ki je posledica zniževanja cen in regulacije.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.