Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Moody`s Telekomu Slovenije izboljšal oceno prihodnjih izgledov na stabilno

20. 6. 2016

Bonitetna agencija Moody's Telekomu Slovenije, d.d., izboljšala oceno prihodnjih izgledov iz »negativno« v »stabilno«. Bonitetna ocena ostaja na ravni Ba2.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 20. junija 2016 bonitetna agencija Moody's Telekomu Slovenije, d.d., izboljšala oceno prihodnjih izgledov iz »negativno« v »stabilno«. Bonitetna ocena ostaja na ravni Ba2.

Po mnenju bonitetne agencije pozitivna sprememba ocene prihodnjih izgledov odraža izboljšanje likvidnostnega položaja Telekoma Slovenije, d.d., skladno z uspešno izvedenim refinanciranjem, ki ga je družba zaključila s podpisom pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 300 milijonov evrov v marcu 2016 in izdajo 5-letnih obveznic v nominalni višini 100 milijonov EUR v juniju 2016.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.