Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izvolitev novih predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

18. 9. 2018

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je z 18. 9. 2018 z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je z 18. 9. 2018 z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca, za nove člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, pa z dnem 19. 9. 2018 izvolil Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Predstavnikom zaposlenih v nadzornem svetu mandat izteče 14. 11. 2021.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.