Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izvolitev nadomestnih članov – predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet družbe

20. 5. 2014

Svet delavcev Telekoma Slovenije je na svoji redni seji 15. 5. 2014 v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., kot nadomestna člana predstavnikov delavcev izvolil Primoža Pera in Sama Podgornika.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji redni seji 15. 5. 2014 v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., kot nadomestna člana predstavnikov delavcev izvolil Primoža Pera in Sama Podgornika, in sicer za preostanek mandatne dobe štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 14. 11. 2017.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.