Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izvolitev nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

2. 6. 2022

Rok Pleteršek je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, imenovan po tem, ko se je Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., 11. maja 2022 seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih, Jane Žižek Kuhar.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., na seji, ki je potekala 2. junija 2022, za nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, v nadzornem svetu družbe izvolil Roka Pleterška. Njegov mandat traja do izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, to je do 14. novembra 2025. Rok Pleteršek je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, imenovan po tem, ko se je Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., 11. maja 2022 seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih, Jane Žižek Kuhar. Jani Žižek Kuhar je mandat potekel z dnem imenovanja nadomestnega člana.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.