Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izjava o upravljanju

24. 4. 2014

Telekom Slovenije objavlja Izjavo o upravljanju.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Telekom Slovenije, d.d., objavlja Izjavo o upravljanju, ki se nanaša na spoštovanje Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, posamičnih Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije ter Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si še najmanj pet let od datuma objave.
Uprava družbe