Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izjava o upravljanju

5. 4. 2018

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Izjavo o upravljanju, ki se nanaša na spoštovanje Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Izjavo o upravljanju, ki se nanaša na spoštovanje Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.