Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2021, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2021, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Navedeni predstavniki so člani nNadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., tudi v obstoječem mandatnem obdobju, v katerem se predstavnikom zaposlenih mandat izteče 14. 11. 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.