Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

10. 10. 2017

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2017, imenoval Deana Žigona, Sama Podgornika in Primoža Pera

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2017, imenoval Deana Žigona, Sama Podgornika in Primoža Pera. Navedeni predstavniki so člani Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., tudi v obstoječem mandatnem obdobju, v katerem se predstavnikom zaposlenih mandat izteče 14. 11. 2017.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.