Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje predsednika uprave družbe Telekom Slovenije, d.d.

27. 8. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 28. redni seji, ki je potekala v torek, 27. avgusta 2019, za predsednika uprave družbe imenoval mag. Matjaža Merkana. Matjaž Merkan bo štiriletni mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopil 16. septembra 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 28. redni seji, ki je potekala v torek, 27. avgusta 2019, za predsednika uprave družbe imenoval mag. Matjaža Merkana. Matjaž Merkan bo štiriletni mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopil 16. septembra 2019.

Postopek izbora in imenovanja predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., je vodila kadrovska komisija nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d. Kadrovska komisija je skupaj s kadrovsko agencijo Competo izvedla postopek nabora potencialnih kandidatov za predsednika uprave, iz nabora 33 potencialnih kandidatov pa so se v ožji izbor uvrstili trije kandidati. Po opravljenih strukturiranih razgovorih, oceni kandidatov in njihovih predstavitvah vizije vodenja družbe je kadrovska komisija nadzornemu svetu Telekoma Slovenije, d.d., za predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., predlagala mag. Matjaža Merkana.

Telekom Slovenije, d.d., imen ostalih kandidatov skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov ne bo razkrival.

Matjaž Merkan je magister znanosti (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru) in univerzitetni diplomirani inženir fizike (Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani), ki ima več kot 20 let izkušenj na področju vodenja podjetij, poslovnih področij in timov. Od aprila 2019 je svetovalec generalnega direktorja družbe Weiler Abrasives, d.o.o. V družbi, ki je do septembra 2018 na trgu nastopala z imenom Swatycomet, d.o.o., je zaposlen od junija 2010, in sicer je bil sprva direktor strateške poslovne enote, v februarju 2013 pa je kot generalni direktor prevzel njeno vodenje. Družbo je vodil do marca 2019, v času njegovega vodenja pa je družba med drugim izboljšala dobičkonosnost, prodrla na nove trge, nadgradila proces razvoja izdelkov in tehnologij, optimizirala proizvodne procese, spreminjala organizacijsko kulturo in nadgradila sistem razvoja zaposlenih, ob tem pa se tudi uspešno integrirala v enega vodilnih globalnih podjetij na področju abrazivov. Pred tem je od decembra 2005 do maja 2010 kot direktor vodil družbo Siteco Sistemi, d.o.o., od oktobra 2001 do novembra 2005 pa je bil direktor prodaje in marketinga v družbi Siteco, d.o.o. Poslovno kariero je junija 1996 pričel v podjetju Elektrokovina svetilke, d.o.o., in sicer najprej kot prodajni inženir, od avgusta 1997 do septembra 2001 pa je v podjetju vodil področje prodaje in marketinga.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.