Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje dveh članov uprave Telekoma Slovenije, d.d.

11. 10. 2022

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v torek, 11. oktobra 2022, na predlog predsednika uprave imenoval dva nova člana uprave družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v torek, 11. oktobra 2022, na predlog predsednika uprave imenoval dva nova člana uprave družbe. Članica uprave za finančno področje je postala Irma Gubanec, član uprave za komercialno področje pa Boštjan Škufca Zaveršek. Irma Gubanec bo štiriletni mandat nastopila 12. oktobra 2022, Boštjan Škufca Zaveršek pa 14. novembra 2022. Boštjan Škufca Zaveršek je bil na predlog predsednika uprave skladno s statutarnimi določili imenovan tudi za podpredsednika uprave. Do nastopa mandata Boštjana Škufce Zaverška je nadzorni svet za vodenje komercialnega področja pooblastil predsednika uprave, Boštjana Košaka.

Irma Gubanec je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti. Ima 28 let delovnih izkušenj. Od leta 2021 je samostojna podjetnica na področju poslovnega in finančnega svetovanja, v obdobju od leta 2017 do 2021 pa je bila članica uprave za področje financ in računovodstva v Luki Koper, d.d. Od leta 2010 do 2017 je bila v družbi Delo d.d., primarno odgovorna za področje financ, računovodstva, kontrolinga in nabave, v letih od 2013 do 2017 je bila tudi predsednica uprave družbe. V obdobju od leta 2001 do 2010 je bila v javnem zavodu RTV Slovenija pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja.

Boštjan Škufca Zaveršek je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti. Ima 23 let delovnih izkušenj. Od leta 2019 je predsednik uprave zavarovalniškega holdinga Prva Group d.d., v letih od 2015 do 2019 je bil član uprave holdinga. Med oktobrom 2017 in oktobrom 2020 je bil tudi izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, d.d., članice Prve Group d.d. Od leta 1999 do leta 2015 je bil na različnih položajih zaposlen v družbi Si.mobil d.d., kjer je bil od leta 2008 do leta 2012 direktor prodaje, med leti 2012 in 2015 član uprave za finance, v letu 2014 do septembra 2015 pa je opravljal naloge vršilca dolžnosti predsednika uprave oziroma izvršnega direktorja.

Skladno z imenovanjem nove članice uprave za finančno področje z 11. oktobrom 2022 preneha mandat članici uprave Telekoma Slovenije, d.d., Barbari Galičič Drakslar.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.