Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje direktorja družbe Avtenta, d.o.o.

13. 2. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je 13. 2. 2023 podal soglasje k imenovanju Matije Nendla za direktorja družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s 1. 4. 2023.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.