Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., preko sodišča

3. 11. 2020

Funkcija novoimenovanih članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., traja do izvolitve članov nadzornega sveta te družbe na skupščini delničarjev družbe namesto sodno imenovanih članov, vendar največ eno leto od izdaje sklepa.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani v s sklepom, izdanim 3. 11. 2020. sklenilo, da se z dnem izdaje tega sklepa za nove člane nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., imenuje:


1. Boštjan Koler,
2. Dimitrij Marjanović in
3. Štefan Belingar.

Z dnem izdaje sklepa, torej s 3. 11. 2020, preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.: Alešu Šabedru, Barbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič.

Funkcija novoimenovanih članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., traja do izvolitve članov nadzornega sveta te družbe na skupščini delničarjev družbe namesto sodno imenovanih članov, vendar največ eno leto od izdaje sklepa.

Sklep Okrožnega sodišča, ki je v prilogi tega sporočila, je postal pravnomočen 3. 11 2020.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.