Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje članice uprave Telekoma Slovenije, d.d.

19. 10. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 19. oktobra 2022, na predlog predsednika uprave na mesto članice uprave za področje tehnologije imenoval Vesno Prodnik. Vesna Prodnik bo štiriletni mandat nastopila 14. novembra 2022.

Vesna Prodnik je univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike in magistrica komunikoloških znanosti. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju elektronskih komunikacij in je strokovnjakinja za nove tehnologije ter regulativo elektronskih komunikacij. Od leta 2006 je kot direktorica in vodilna svetovalka delovala v različnih svetovalnih podjetjih v dejavnosti telekomunikacij, kjer je vodila različne strateške in investicijske telekomunikacijske projekte v regiji JV Evrope. V obdobju od leta 2003 do 2006 je bila zaposlena v družbah Mobitel, d.d., in Telekom Slovenije, d.d., kjer je delovala na področjih medomrežnega povezovanja in regulative.

Po imenovanju nove članice uprave za področje tehnologije bo s 13. novembrom 2022 sporazumno prenehal mandat sedanjemu članu uprave, dr. Mitji Štularju.

Z današnjim imenovanjem je Nadzorni svet Telekoma Slovenije zaključil oblikovanje nove uprave družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, pri čemer je bil v celoti uveljavljen mandatarski sistem predsednika uprave. Nadzorni svet verjame, da novo upravo sestavljajo visoko usposobljeni in strokovni posamezniki z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, ki bodo Skupino Telekom Slovenije uspešno vodili in razvijali v prihodnjih letih.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.